Solomatik

  • Zaštita od sunca
  • Jednostavnost rukovanja
  • Elegantno rešenje

 

Solomatik žaluzina predstavlja savremeni oblik zaštite od sunca koji se montira sa spoljašnje strane stolarije. Prednosti ovakvog sistema su: jednostavno rukovanje i izuzetna elegantnost proizvoda koje može da se uklopi u skoro sve eksterijere, a naročito u moderne gde dominiraju staklo i aluminijum. Pogodne su naročito za pokrivanje velikih površina. Svi delovi su izrađeni od kvalitetnih materijala koji su otporni na atmosferske uticaje tako da im je dugačak vek trajanja. Ono što je posebno kod ovog tipa žaluzine je to što se lamele mogu zaokretati u dijapazonu od 0-180 stepeni, tako da se mogu postaviti u položaj da štite od sunca, a da ne zatvaraju vidno polje.

newspaper templates - theme rewards